Czlowiek opanowany, jakąś pasją nigdy nie bedzie bankrutem życiowym !
Na skróty

Linki

Linki Mysliwskie

  • Zarzad Okregu Zamosc
  • Kolo Lowieckie Slonka

Sklepy Mysliwskie

  • Sklep Morawiec

Fora Lowieckie

  • Knieja
  • Portal Lowiecki
  • Brac lowiecka

Czasopisma

  • Brac Lowiecka
  • Lowiec Polski

Kamery on-line
Kto nas ogladaOdwiedzilo nas:37287 gosci

Getin Bank

Nr konta Bankowego Kola "Rogacz"

rogacz

Logo Kola

medal na 10 lecie

Medal wydany na 10 lecie Kola

medal na 30 lecie

Medal wydany na 30 lecie Kola


Ksiaga Gosci

Ksiega Gosci

Drzewo

Kliknij na drzewo i wyslij wiadomosc


Aktulizacja: 20.11.2014

Jubileuszu 40 - lecia Koła

       Zarząd Koła informuje ,iż decyzją podjętą w dniu 23.09.2014r obchody Jubileuszu 40 - lecia Koła odbędą się w dniu 22.11.2014 roku

PROGRAM OBCHODÓW :

1700 Msza Św za zmarłych członków Koła
w Kościele Garnizonowym p.w. MBNP w Hrubieszowie
1830 Część oficjalna w restauracji "U Chłopa"
w Hrubieszowie - Lipicach, ul Lipowa 34

- powitanie gości
- wręczenie odznaczeń
- ślubowanie
- wystąpienia okolicznościowe
- biesiada myśliwska

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór


Kurs Sygnalistów Myśliwskich

       ZO PZŁ w Zamościu informuje o planowanym w okresie zimowym kursie sygnalistów myśliwskich. Termin i koszt kursu na chwilę obecną nie jest ustalony, ponieważ będzie uzależniony od liczby chętnych. Część opłaty za kurs dofinansuje Zarząd Okręgowy, a część być może zechce wytypować do udziału w kursie i dofinansować koło łowieckie. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału w kursie w sekretariacie biura drogą mailową, osobiście lub telefonicznie.


Składka PZŁ

       Na podstawie Uchwały nr 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24.04.2014 roku. Wysokość składki członkowskiej na lata 2015- 2019 wynosi:

  • Składka normalna 320 zł + ubezpieczenie 35 zł razem 355 zł
  • Składka ulgowa 160 zł + ubezpieczenie 35 zł razem 195 zł
Na PZŁ składkę nalezy uiścic do końca miesiaca listopada 2014 Ponadto przypominam o tym ,iż uchwałą nr 7 WZC z dnia 31.05.2014 roku składka do koła została podniesiona do kwoty 300 zł, a wpisowe do kwoty 3000 zł. Skladkę na koło nalezy uiścić do końca miesiac grudnia 2014 roku.


Walne Zgromadzenie Członków Koła

       W dniu 31 maja 2014 roku odbyliśmy coroczne Walne Zebranie Członków Koła, w którym uczestniczyło 33 myśliwych i 2 stażystów. Na początku zebrania Prezes Marian Ozimek poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w ostatnim okresie członków koła Dominika Wojtacha (honorowy członek ), Teresy Ozimek i Pawła Ciemięgi.
Przystępując do realizacji porządku obrad, Prezes na podstawie listy obecności stwierdził ich prawomocność i zaproponował wybór przewodniczącego i sekretarza tj. kolegów Grzegorza Sokołowskiego i Sławomira Umer. Wyżej wymienieni zostali wybrani jednogłośnie.Zarówno w sprawozdaniu zarządu i komisji rewizyjnej, także w dyskusji dokonano aktualnej oceny gospodarce łowieckiej i finansach koła. Szczególną uwagę zwrócono na stratę bilansową w kwocie 19706 zł, która wynikała z wysokich bo aż 15000 zł wypłat za szkody, zakup urządzeń i środków odstraszających dziki w kwocie 8454 zł, a także z bardzo niskich cen skupu a zwłaszcza dzików (prawdopodobnie w wyniku zmowy cenowej). Na ujemny wynik finansowy miało także wpływ ograniczenie polowań na okres prawie pół roku w/z z wystąpieniem wścieklizny lisów na obydwu obwodach, prawie w całości na obwodzie 319 i w ponad połowie na obwodzie 276. W dalszej części obrad WZC udzieliło jednogłośnie absolutorium poszczególnym członkom zarządu i zatwierdziło projekt budżetu koła na rok 2014/2015.
W projekcie budżetu zaplanowano stratę bilansową w kwocie 6700 zł co wynika ze wzrostu wysokości tenuty dzierżawnej w/z z budową strzelnicy myśliwskiej. Zebrani omówili również założenia organizacyjne jubileuszu 40 - lecia koła planowane na jesień 2014 roku. W punkcie wolne wnioski Prezes odczytał List- prośbę Kolegi Zdzisława Zalewy wieloletniego członka koła o skreślenie go z listy członków koła, zawierający także podziękowanie dla zarządu i kolegów myśliwych za wieloletnią życzliwą współpracę. Treść listu i Kolegi Zdzisława Zalewy w kole zostały przyjęte i ocenione gorącymi brawami zebranych. Po zakończonym WZC odbył się IV Rodzinny Piknik Myśliwski, który ze względu na pogodę przeniesiony został do domku myśliwskiego. Wśród gości byli między innymi Eurodeputowany Pan Arkadiusz Bratkowski. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu Kolega Henryk Studnicki, prof. dr hab. Jan Jachymek, nasze żony, dzieci i przyjaciele myśliwych. Przed rozpoczęciem biesiady Prezes Marian Ozimek wręczył naszym sympatykom odznaki 90 - lecia PZŁ Panu A. Bratkowskiemu, prof. dr hab. Janowi Jachymek, paniom Janinie Kaniudze i Zofii Szumarek. Mimo złej pogody odbył się konkurs strzelecki z wiatrówki, a zwycięzcy tradycyjnie otrzymali medale z kolekcji Prezesa koła. Biesiada przy kominku, pieczonym dziku przygotowanym przez kolegów Aleksandrę i Marka Kopeć, grochówce Witolda Żołnierczyka, bigosie Marii i Jerzego Jakubiaków oraz akordeonie Prezesa w znakomitej atmosferze trwała do późnych godzin wieczornych o czym świadczy kilka załączonych zdjęć
Zaproszeni a nieobecni mogą tylko żałować i w przyszłym roku naprawić błąd.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Prezes Zarządu Koła
Marian Ozimek


Uwaga Rolnicy

       Zarząd Koła Łowieckiego Nr.14 "ROGACZ" w Hrubieszowie informuje, że zgłoszenia szkód rolniczych powstałych w wyniku działania zwierzyny łownej powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesłane na adres koła:

Koło Łowieckie"Rogacz"
22-500 Hrubieszów
ul. Kom.Krawczyka 19

Jednocześnia Zarząd nadmienia, że tylko takie wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane.

Zarząd Koła


Punkty Skupu Dziczyzny

       Na podstronie punkty skupu dziczyzny odnośnik znajduje się w zakładce na skróty umieścimy wszystkie skupy dziczyzny jakie znajdują się w pobliżu naszych obwodów. Strona jest w budowie i dotychczas znalazł się skup w Hrubieszowie, pozostałe w najbliższych dniach zostaną umieszczone.


Prawidła strzelań 2014 rok

       W dniu 21.02.2014 roku w siedzibie Zarządu Okręgu Zamość odbyło się szkolenie dla instruktorów strzelectwa, w którym omówiono zmiany w prawidłach strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ zainteresowani powinini zapozneć się ze zmianami


Afrykański Pomór Świń

         Stało się ASF "African swine fever" przekroczył granice Polski. Chorobę wywołuje wirus DNA – wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV) Asfavirus należący do rodziny Asfarviridae. Ma kształt dwudziestościanu. Zewnętrzną częścią jest otoczka. Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na: wysoką temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie. Formalina w rozcieńczeniu 1% zabija go dopiero po 6 dniach. Okres inkubacji 5 – 9 dni. Choroba najczęściej ma przebieg ostry. Rzadko przebiega nadostro lub przewlekle. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki. Śmiertelność bez względu na przebieg choroby prawie zawsze wynosi 100%.
Postać nadostra
– występują nagłe padnięcia zwierząt jeszcze w okresie inkubacji choroby.
Postać ostra
Postać przewlekła – może trwać nawet do 15 miesięcy. Objawami są: wyniszczenie, ataki gorączki, martwica skóry, zapalenie płuc. Śmiertelność w postaci przewlekłej wynosi 30-40%.
Leczenie
Jest zabronione z urzędu jak postępować w ulotce Głównego Lekarz Weterynarii
Jak myśliwy powinien postępować gdy spotka padłego dzika
Oraz materiały szkoleniowe dla leśników myśliwych


Lisy

        Pozyskane lisy można dostarczać do:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie
ul. Ceglana 60/1
22-500 Hrubieszów
tel/fax: (84) 696-28-38
w całości z tuszką, za dostarczone lisa jest wypłacana premia, która rozliczana jest fakturą zbiorczą z kołem łowieckm.


II Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski

       Dostaliśmy od Kol. Janusza Sieka kilka zdjęć z II Kreowego Charytatywnego Balu Myśliwskiego i umieściliśmy je w Galerii.


Dokarmianie

W dniu 28.01.2014 roku została zorganizowana akcja dokarmiania zwierzyny w lesie Tuczapskim w rozwózce paszy Uczestniczyli Mieczysław Szumarek, Sławomir Umer i Zbigniew Ostański, mimo trudnych warunków atmosferycznych, wiał silny wiatr który potęgował odczycie chłodu, całość działań zakończyła się sukcesem. Następna rozwózka karmy została zaplanowana pod koniec tygodnia.
      Warunki pogodowe dopiero 02.02.2014 pozwoliły na rozwózkę karmy do pozostałych części obwodu. W dokarmianiu uczestniczyli koledzy: Umer Sławomir, Cybulski Jarosłw,Giza Adam, Ostański Zbigniew, Szumarek Mieczysław, Szumarek Tomasz wraz z synem Michałem, Łuczak Waldemar. We wtorek 3 lutego zakończono dokarmianie zwierzyny w całym obwodzie, dostarczono karmę do Turkowic i Wronowic. Uczestniczyli w niej kolega Banach Witold i Zbigniew Ostański. Więcej zdjęć w galerii


Polowanie Turkowice

       Kilka fotografii z ostatniego polowania w Turkowicach, co prawda żaden zwierz nie znalazł się na pokocie, ale spotkaliśmy łosie a dziki wyszły bokiem w przed ostatnim miocie.


Wigilia w kole " Rogacz"

        W niedzielę 22 grudnia 2013 roku odbyła się uroczyste polowanie wigilijne. W trakcie polowanie Prezes M. Ozimek w asyście kolegów złożył opłatek w paśniku dla zwierzyny. Na pokocie znalazło się 3 dziki, królem polowania został Kol. Jarosław Cybulski, który strzelił dorodnego odyńca. Po odegraniu przez Prezesa sygnałów myśliwskich, łowczy koła Kol. Janusz Kaniuga złożył życzenia, połamano się opłatkiem, życząc sukcesów rodzinom myśliwych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2014 Roku. Wśród wigilijnych potraw królował we wszelakich postaciach karp ze stawów Kol. Czesława Musiała. W trakcie spotkania dotarła do myśliwych smutna wiadomość o śmierci członka naszego Koła Koleżanki Teresy Ozimek żony Prezesa. Jej pamięć uczczono minutą ciszy.

więcej

Kilka zdjęć

        W folderz Galeria umieściliśmy kilka fotografi z Hubertowskiego polowania, oraz z polowania w Starej Wsi jak również zdjęcia ze spotkania z rodziną łosi jakie uświadczył nasz kolego Lumir Moravec w styczniu tego roku, ostatnie zdjęcia z polowania, które odbyło się dzisiaj, oraz zdjęcie Jarka Cybulskiego i jego dzika.


Sklepy Myśliwskie

Sklep Mysliwski

           Przegladajac internet napotkalismy strone naszego kolegi, czlonka kola "Rogacz" Lumira Morawca jest to strona sklepu internetowego, który zajmuje sie sprzedaza lunet optycznych Meopta, MeoPro, ZD jak równiez montaze do tych lunet. Trzeba zaznaczyc, ze o sklepie jak i o samym Lumirze w bardzo pochlebny sposób wypowiadaja sie w sieci mysliwi, np. na stronach forum lowiecki, którzy mieli kontakt w postaci zakupu w sklepie, za fachowosc, doradztwo oraz blyskawiczna realizacje zamówien. Zachecamy do obejrzenia i zakupów, co prawda strona jest w Czechach, ale sprzedawca rozmawia po polsku.


      W dniu 7 listopada odbylo sie polowanie w okolicach miejscowosci Mircze, uczestniczylo w nim 14 mysliwych z naszego kola oraz zaproszony gosc kolega Henryk Kapuscinski lowczy z sasiedniego kola "Bazant", który bardzo pochlebnie wyrazil sie o przebiegu polowania i pozyskaniu 8 dzików i 5 lisów.

polowanie mircze polowanie mircze 1 polowanie mircze 2 polowanie mircze 3

Koledzy tworzą

Dzik

     Nie tylko same polowania, sa w kregu zainteresowan naszych kolegów, ale wielu przelewa swoje emocje na papier, jak kolega Edward Jedrzejuk , czy kolega Zbigniew Weżyk, który swoje kontakty z natura przetwarza na obrazy, jeden z nich prezentujemy obok. Jego twórczosc zostala juz zauwazona i nagrodzona nagroda na wystawie w Urzedzie Miasta Hrubieszowa.


Pochodnia

      Na jednym z ostatnich polowan kolega Lesiak Czeslaw pokazal ciekawe rozwiazanie pomagajace rozswietlic teren wokól ogniska, szczególnie przydatne gdy wokól ogniska gromadzi sie wieksza ilosc uczestników spotkania. Potrzebujemy okolo pochodnia 2 metrowego okraglaka (moze byc sosna, niekoniecznie sucha) taki klocek przecinamy pila do ciecia drzewa wzdluz osi dwoma cieciami w ksztalcie krzyza. Przeciecia konczmy na ok 30 cm. przed koncem okraglaka, nastepnie okraglaka wkopujemy plytko do ziemie, ugniatamy noga, aby byl stabilny w szpary po pile na dole wciskamy podpalke do grilla (które sa sprzedawane w formie tabliczek) z czterech stron i podpalamy wszystkie cztery po pewnej chwili okolica jest rozswietlona. Jest to pomysl wart rozpowszechnienia gdyz efekt jest niezapomniany, poniewaz pniak pali sie bardzo dlugo i wewnatrz, a na zewnatrz niego wydostaje sie tylko swiatlo.


Na góre strony