Czlowiek opanowany, jakąś pasją nigdy nie bedzie bankrutem życiowym !
Na skróty

Linki

Linki Mysliwskie

 • Zarzad Okregu Zamosc
 • Kolo Lowieckie Slonka
 • Filmy myśliwskie

Sklepy Mysliwskie

 • Sklep Morawiec

Fora Lowieckie

 • Knieja
 • Portal Lowiecki

Czasopisma

 • Brac Lowiecka
 • Lowiec Polski

Kamery on-line
Fazy księżyca

Kto nas oglada


Odwiedzilo nas:70118 gosci

Nr kont Bankowych Koła "Rogacz"

Logo Koła

rogacz

 

medal na 10 lecie

Medal wydany na 10 lecie Koła

medal na 30 lecie

Medal wydany na 30 lecie Koła


Ksiaga Gosci

Ksiega Gości

Drzewo

Kliknij na drzewo i wyslij wiadomosc


Aktulizacja: 25.06.2017

Zmiana

          W ostatnim okresie miałem bardzo mało czasu na prowadzenie strony internetowej, co pewnie zostało zauważone przez kolegów i sympatyków Naszego Koła, jednak znalazło się rozwiązanie i pałeczkę przejął kolega Maciej Panasiewicz, któremu życzę wytrwałości i sukcesów.

Zbigniew Ostański


Powiatowy Lekarz Weterynarii

           Powiatowy lekarz weterynarii w Hrubieszowie w związku ze stwierdzniem w województwie lubelskim afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej w załączeniu przesyła "wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia".

Załącznik 1

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.

1.Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

 1. Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku. tylko w miarę możliwości, niezwłocznie ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików(1) , w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików.
 2. Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku. W ten sposób należy traktować każdego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwającepodejrzenia ASF.
 3. W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku( konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania itp.) czynność tę należy wykonać mając na uwadze zapobieżenie przedostania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska.
 4. Zaleca się dokonania paroszenia dzików na foli lib innym, szczelnym materiale.
 5. Miejsce patroszenia należe obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.
 6. Zaleca się umieszczanie patrochów i foli, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.
 7. Po wwyknaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

2.Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

 1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wycieku krwi
 2. Środki transporu powinne być wyłożone materiałem jedorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.
 3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików.
 4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.
 5. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinny być wyposarzony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowe.
 6. Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zchowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem "Miejsce patroszenia".
 7. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chlodni.
 8. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporząkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni.
 9. Dziki, o których mowa w pkt.1 ppkt2, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu.
 10. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonania oględzin tusz przez urzędowego lekarz weterynarii.
 11. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.
 12. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

3.Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunky ASF

1 Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnychb wynosi 2 ml.


Trofeum

       Gratulacje dla kolegi Lumira, za pozyskanego byka w Lipowcu


IV Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski

        W dniu 6 lutego 2016 roku w Domu Weselnym ,"Jaśko" w Mirczu odbył się kolejny bal myśliwski zorganizowany przez Koła Łowieckie ; "Orlik" , "Łoś" , "Basior" , "Cichy Bór" , "Szarak" , "Bażant" , "Rogacz" z powiatu hrubieszowskiego oraz "Sokół" i "Cyranka" z powiatu tomaszowskiego. Tradycyjnie bal odbył się pod patronatem starosty hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy i przewodniczącego ZO PZŁ w Zamościu Henryka Studnickiego . Wśród gości znaleźli się m. in. wójt Mircza – Marta Małyszek, z-ca burmistrza Tomaszowa Lub. – Tadeusz Wagner, dyrektor szpital powiatowego w Hrubieszowie – dr Zofia Laskowska, radni powiatów i gmin, przedsiębiorcy, nauczyciele, leśnicy, myśliwi i ich przyjaciele. Organizatorzy zgromadzili wiele przedmiotów na aukcje, a wśród darczyńców znaleźli się starostowie Józef Kuropatwa i Jan Kowalczyk, burmistrz Tomaszowa Lub. – Wojciech Żukowski, wójtowie gmin – Marta Małyszek i Grzegorz Drewnik, Nadleśniczowie – Antoni Rzeźnik i Antoni Michalczuk, firma "Makama" z Opola, Spółka "Kanwil" z Dębicy, Rada i Zarząd PZŁ, myśliwi i liczni goście. Na balu bawiło się ponad 130 gości, a z aukcji i darowizn uzyskano kwotę ponad 9 tysięcy złotych, którą przekazano Stowarzyszeniu "Aktywni" z Przewodowa na ręce pani prezes Danuty Antoniuk, z przeznaczeniem dla chorych dzieci z terenu w/w powiatów. Atrakcją balu był koncert chóru żeńskiego "Ale Cantare" z Płoskiego koło Zamościa pod dyrekcją Barbary Rabiegi oraz występ sygnalistów myśliwskich Władysława Rataja i Andrzeja Furlepy. W menu znalazł się dzik pieczony przygotowany przez Aleksandrę i Marka Kopeć z koła Szarak. Do tańca przygrywała kapela "Styl" z Hrubieszowa. Organizatorzy wszystkim darczyńcom i uczestnikom balu składają serdeczne podziękowania i myśliwskie pozdrowienie.

IV Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski

Darz Bór


Ku pamięci Jana Kondraka

          Zbliża się dzień w którym sięgamy do wspomnień o bliskich, znajomych ludziach których spotkaliśmy na swojej ścieżce życia, myślami wracamy do chwil spędzonych na polowaniach, na spotkaniach przy ogniskach, o kolegach którzy odeszli do krainy wiecznych łowów, dlatego wielkie uznanie dla syna Jana Kondraka za pamięć o swoim ojcu, a naszym koledze Janie Kondraku

Piosenka dla ojca

Nad huczwą dawno już kosy złamane
Przetrwanie tutaj ważniejsze niż bóg
Czas kroplą ciężką jak serce dzwonu
Żłobi dębowy Kościelny próg

Już jesień sady do snu rozbiera
Rozkłada plastry na sińcach bruzd
Ty żyjesz po to by wyjść o świcie
Wziąć w płuca przestrzeń znajomych dróg

Wzywa cię sosna na widnokręgu
Taki instrument Gra na nim wiatr
Nad plecy zbite w czterdziestym szóstym
Znów sam się lekko unosi kark

Ty się nie ochrzcisz raba pokorą
Taką w uszance Filcach Drelichu
Nie będziesz czekał świtu z zachodu
Z głową na stole przy odbiorniku

Czasem cię widzę w czapce z czaplami
Jak ją obnosisz szlakiem orlików
A w twoich oczach się pola zanoszą
Zielenią pośród zimy – chłopczyku

Jan Kondrak


Czym łowiectwo stoi

          Ciekawa strona poświęcona łowiectwu, jest to wstęp do dyskusji o prawdziwej stronie łowiectwa i argumentacji oponentów


Uwaga Rolnicy

       Zarząd Koła Łowieckiego Nr.14 "ROGACZ" w Hrubieszowie informuje, że zgłoszenia szkód rolniczych powstałych w wyniku działania zwierzyny łownej powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesłane na adres koła:

Koło Łowieckie"Rogacz"
22-500 Hrubieszów
ul. Kom.Krawczyka 19

Jednocześnia Zarząd nadmienia, że tylko takie wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane.

Zarząd Koła


Na góre strony