Człowiek opanowany, jakąś pasją nigdy nie będzie bankrutem życiowym !


Historia Koła Łowieckiego Nr.14 "Rogacz" w Hrubieszowie


        Pewnego dnia, a dokładnie 16 grudnia 1974 roku na bazie Koła Wojskowego Nr.110 w Hrubieszowie powstało Koło Łowieckie Nr.14 "Rogacz" Jeszcze koło wojskowe w Hrubieszowie. Sześciu członków koła Nr.110 a mianowicie:

 1. Jan Ostański
 2. Wiesław Misiak
 3. Janusz Kaniga
 4. Jan Dul
 5. Józef Kowalczyk
 6. Zdzisław Strupieniuk
podjęło inicjatywę utworzenia nowego koła na jednym z trzech obwodów o numerze obecnym 276. Główną przyczyną odłączenia się od koła Nr. 110 była chęć wyjścia grupy cywilów od wojskowych, oraz chęć wprowadzenia nowych zasad rozliczeń finansowych w systemie polowań. Grupa założycielska na pierwszym zebraniu wybrała Zarząd Koła w osobach:kol.J.Ostański
 1. Zdzisław Strupieniuk - Prezes
 2. Janusz Kaniuga - Łowczy
 3. Wiesław Misiak - Sekretarz
 4. Jan Dul - Skarbnik
W roku 1975 do grupy inicjatywnej dołczyli koledzy Kondrak Jan, Mietek Szumarek, Józef Balicki ponadto przyjęto sześciu kandydatów na myśliwych tj. Jerzy Jasinkiewicz, Józef Kowalski, Marian Kłokow, Waldemar Misiak, Zbigniew Ostański, Antoni Sołowiej. W tym samym miesiącu 1975 roku Koło wydzierżawiło obwód łowiecki o powierzchni 7 845 hektarów w tym powierzchni leśnej 981 hektarów. Po upływie pierwszej kadencji na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli :
 1. Jan Ostański-Prezes
 2. Janusz Kaniuga-Łowczy
 3. Wiesław Misiak-Sekretarz
 4. Jan Dul-Skarbnik
Zmiana na funkcji sekretarza nastąpiła w roku 1977. Nowo wybranym sekretarzem został kol.Jerzy Jasienkiewicz, który tą społeczną funkcję pełni po dzień dzisiejszy. W miesiącu maju 1978 roku Walne Zebranie Członków Koła wybrało nowy Zarząd koła w skład którego weszli:kol.J.Dul,
  M.Szumarek i B.Kaniga
 1. Józef Kowalczyk-Prezes
 2. Janusz Kaniuga-Łowczy
 3. Jerzy Jasienkiewicz-Sekretarz
 4. Jan Dul-Skarbnik
W takin składzie wybrany Zarząd zostaje wybierany przez następne Walne Zgromadzenia ze zmianami jedynie skarbnika koła i tak w ostatnim okresie funkcje te pełnił kol.Marian Walenty, Zbigniew Ostański, a aktualnieAdam Giza.

Pozostały skład Zarządu od 1978 roku do chwili obecnej pozostał niezmieniony. W ciągu dziesięcioletniej działalności koło powiększyło stan osobowy z ośmiu członków załorzycieli do 24 myśliwych w roku 1983 są to koledzy :Marek Agneża, Józef Balicki, Stefan Baran, Julian Cur, Jan Dul, Bogusław Gorgoń, Jerzy Jasienkiewicz, Janusz Kaniuga, Stefan Kazimierczuk, Józef Kowalczyk, Józef Kowalski , Henryk Konon, Jan Kondrak, Marian Kłokow, Marian Litwińczuk, Bolesław Mąkal, Waldemar Misiak, Wiesław Misiak, Antoni Sołowiej, Piotr Stolarczyk, Zbigniew Szkołut, Mieczysław Szumarek, Janusz Pasieka, Jerzy Wikło.W następnym roku 1984 do koła został przyjęty kolegaStanisław Czuba. Jak już wspomniano na otrzymanym wówczas obwodzie Nr.52 (obecnie 256) o powierzchni 7845 ha w kwietniu 1975 roku rozpoczęto gospodarkę łowiecką.budowa osadyObwód ten był słabo zagospodarowany, brak było urządzeń hodowlano-łowieckich i tak na całym obwodzie znajdowało się 8 paśników dla zwierzyny grubej, 10 podsypów dla bażantów, oraz 40 budek dla kuropatw. Stan zwierzyn szczególnie grubej był również nie zadawalający. Inwentaryzacja wykazała że na obwodzie bytowało 65 szt. saren, 2 dziki, zwierzyny drobnej było znacznie więcej. W związku z niskim stanem zwierzyny grubej jej pozyskanie również nie było wysokie w tak w 1975 odstrzelono 2 sarny i 4 dziki. Ponieważ powstaliśmy jako nowo utworzone koło na samym wstępie borykaliśmy się z trudnościami finansowymi, praktycznie gospodarkę rozpoczęto od zerowego stanu konta.Stąd też aby je zasilić dużo uwagi poświęcono odłowom żywych zajęcy i sprzedażą ich do Spółdzielni "Las". W omówionym roku pozyskano 113 szt. żywych zajęcy co w zasadniczy sposób wpłynęło na polepszenie gospodarki hodowlano - łowieckiej W sezonie 1976/77 zatrudniono na pół etatu strażnika łowieckiego celem ochrony obwodu przed przypadkami kłusownictwa i stałego dostarczania paszy dla zwierząt w okresie zimowym. Ponadto w celu zwiększenia stanu ilościowe go bażantów w łowisku w roku 1977 wybudowano własną woliernię o powierzchni 100 m2, gdzie systematycznie co roku odchowywano bażanty.

Duże zaangażowanie Członków Koła jak i Zarządu dało efekt i po 8 latach dorobek Koła stał się widoczny zarówno po stronie zagospodarowania łowiska jak i uzyskania wyższych stanów zwierzyny. Marzeniem członków koła było posiadanie własnego domku myśliwskiego i wszystkie działania były ukierunkowane, aby urzeczywistnić ten cel, w końcu marzenie to urzeczywistniczyło się dzięki przychylności Kol.J.Kaniuga i A.Gromulski Naczelnika Miasta HrubieszowaStanisława Pawłosia. Koło otrzymało drewniany dom przeznaczony do rozbiórki. Dom po rozbiórce przetransportowano do łowiska i złożono go na terenie działki leśnaj w lesie lipowieckim na działce leśnej Pana Bolesława Hawryluka z Turkowic, który wyraził zgodę na postawienie osady łowieckiej i przekazał nieodpłatnie teren pod osadę myśliwską. Budowę domku ukończono w roku 1978. Składa sie on z trzech pomieszczeń: dużego pokoju z kominkiem, który spełnniał rolę sali spotkań koleżeńskich, pokoju gościnnego dla 5 myśliwych, oraz kuchni wyposażonej w palenisko węglowe. W 1982 roku dobudowliśmy murowany, podpiewniczony budynek gospodarczy. Na strychu jest magazyn siana w którym można zmieścić ok 5 ton siana W piewnicy tego budynku jest magazyn pasz treściwych na ok. 20 ton. Natomiast parter podzielono na dwie części w jednym jest magazyn paszy treściwej na ok 20 ton, a drugie pomieszczenie jest przeznaczone na opał do kominka i kuchni węglowej. Największy problem sprawiał brak prądu elektrycznego, dlatego w następnym roku postawiliśmy budynek agregatorownii.

Tak jak wcześniej było wspomniane Koło rozpoczeło działalność nie posiadając żadnych środków finansowych , praktycznie nie posiadając również majątku trwałego. Obecnie na stanie konta obrotowego Koła znajduje się wystarczająca ilość Prodków finansowych, które pozwalają na prawidłową gospodarkę łowiecką. Na ten wynikowy "cud" złożyło się ogromne społeczne zaangażowanie Członków Koła, Kol.J.Ciemięga, K.Wielosz, M.Ozimek oraz Zarządu, nasze osiągnięcia zostały zauważone przez Wojewódzką Radę Łowiecką i Zarząd PZŁ w Zamościu, czego dowodem było przyznanie kołu nowego obwodu łowieckiego położonego w miejscowościach Hulcze, Liwcze, Chłopiatyn, Dłużniów .

Obwód pozyskany o numerze 319, którego powierzchni 6140 ha znajdujący się przy granicy zastaliśmy jako słabo zagospodarowany z mocno przetrzebioną zwierzyną. Nimniej jednak w dość krótkim czasie Koło doprowadzło ten obwód, w naszej ocenie , do kwitnącego stanu. Dużo w tym zasługi naszych kolegów zamieszkujących w tym obwodzie bądż tam pracujących, którzy żyją jego problemami i potrzebami. Są to koledzy :Janusz Kaniuga,gospodarz terenu Kazimierz Wielosz, Jan Ciemięga, Andrzej GromulskiW roku 2005 mieliśmy okazję podsumowania, całego okresu działalności naszego koła, ponieważ w tym właśnie roku uroczyście obchodziliśmy 30 rocznicę powstania Koła. Całośc uroczystości została zorganizowana w osadzie myśliwskiej w Lipowcu. Aby podzielić się naszą radością, oraz pochwalić się osiągnięciami zostali zaproszeni przedstawiciele Kliknij by powiększyć władz okręgowych PZŁ z Zamościa, władz administracyjnych gmin na terenie których położone są nasze obwody, Zarządy współgraniczących z nami kół wraz z osobami towarzyszącymi, oraz członkowie koła wraz z żonami. Na samym początku odbyła się msza, którą poprowadził kapelan myśliwych ksiądzBronisław Buckipo mszy zagaił Prezes kołaJózef Kowalczyk, który przywitał zaproszonych gości, w skrócie przypomniał genezę powstania koła, jego historię, osiągnięcia członków koła, oraz to co jeszcze zamierzamy osiągnąć. Następnie udekorowano najbardziej zaangażowanych w sprawy koła kolegów odznaczeniami PZŁ. Po tej uroczystej części oficjalnej ogół uczestników przeszedł do sali w domku, gdzie przy zastawinych stołach wszyscy wspólnie się raczyli jadłem, a na tańce wychodzono do obok postawionego namiotu w którym bez przerwy grała orkiestra. Wszyscy nad ranem solennie sobie przyżekali, że za pięć lat znów się spotkamy na 35-leciu.

zreperowany trakt

Koło w roku 2008 mając na względzie polepszenie drogi dojazdowej do łowisk własnym sumptem i z środków finansowych koła wyremontowało drogę leśną tak zwany "dukt" co znacznie skróciło dowóz karmy do paśników, również ludzie korzystający z duktu leśnego byli zadowoleni, że nie muszą wyciągać ciągników z bagna

W rok 2009 do grona myśliwych dołączyli nowi członkowie koła, którzy po odbyciu stażu, zdali egzamin, są to koledzyJakóbiak MarekiSokołowski Grzegorz

4 sierpnia 2009 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów wieloletni prezes kołaJózef Kowalczykw dniu 17.10 2009 Zarząd KołaNadzwyczajne Walne Zgromdzenie Członków koła uzupełniło skład Zarządu o dwie osoby:

 1. Ozimek Marian - Prezes
 2. Kaniuga Janusz - Łowczy
 3. Wielosz Kazimierz - Podłowczy
 4. Jasienkiewicz Jerzy - Sekretarz
 5. Giza Adam - Skarbnik

Od lewej Giza Adam, Wielosz Kazimierz, Jasinkiewicz Jerzy, Kaniuga Janusz, Ozimek Marian

W maju 2010 roku zmieniony został skład Zarządu w związku z rezygnacją kolegi Jasinkiwicza Jurka z funkcji sekretarza koła, na jego miejsce w głosowaniu został wybrany kolega Szumarek Tomasz.

W 2010 roku do koła dołączyli koledzy Moravec Lumir i Jaroslav Holoubec myśliwi z Czech , oraz kolega Krzyżanowski Janusz miło nam, że przystąpili do naszego grona.

                  W dniu 21 lipca 2010 roku w Warszawie w Gmachu Senatu R. P. i siedzibie Redakcji " Braci Lowieckiej " Lisiarz Roku odbyla sie uroczystosc wreczenia dyplomu "Lisiarza Roku" oraz nagród tj: broni mysliwskiej sztucera Kal. 2123 CZ 527 Varming, kordelasa i medalu naszemu koledze Kazimierzowi Wieloszowi, który wynikiem odstrzelania 120 lisów (3 sztuki na polowaniach zbiorowych ) zwyciezyl w sezonie 2009/2010 w ogólnokrajowym konkursie "Lisowi Stop" ogloszonym corocznie przez Redakcje "Braci Lowieckiej". Glówna nagrode sztucer ufundowal Pan Roman Tolczyk wlasciciel firmy "Hubertus" z Bialegostoku, zas pozlacany z imiennym grawerunkiem kordelas wykonal i wyreczyl Pan Antoni E. Jankowski wlasciciel firmy "Antia" z Lodzi. Kolege Kazimierza Wielosza, Redaktora Naczelnego "Braci Lowieckiej" Kol. Bogdana Zlotorzynskiego, fundatorów nagród oraz Prezesa naszego kola Kol. Mariana Ozimka przyjal w gmachu Senatu R. P. Pan Stanislaw Gorczyca Sekretarz Senatu. Wspólne zdjecie
W czasie milej uroczystosci Pan Senator i Redaktor Naczelny wreczyli zwyciezcy pamiatkowe nagrody: dyplom, medal i kordelas. Po zlozeniu gratulacji przy kawie i ciastkach odbylo sie spotkanie na którym rozmawiano o problemach lowiectwa, ochronie srodowiska i gospodarce lowieckiej w naszym kole. Po uroczystosci w Senacie kol. K. Wielosz i M. Ozimek spotkali sie z Dyrektorem Spraw Obronnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Plk. Mieczyslawem Mosakowskim od którego "Lisiarz Roku" równiez otrzymal gorace gratulacje.

Fotorelacja po kliknieciu na >>> wiecej<<<<

       W dniu 27 listopada 2010 roku w Mirczu odbyla sie uroczystosc z okazji 35 lecia istnienia naszego kola. Czesc oficjalna zostala poprzedzona msza swieta za dusze zmarlych kolegów, bylych czlonków Kola odprawiona w kosciele parafialnym w Mirczu. Nabozenstwo odprawil ksiadz Mieczyslaw Filip. Oficjalne uroczystosci rozpoczely sie o godzinie 1730 w zajezdzie u Pana Jana Romaszki w Mirczu. Otworzyl je Prezes Zarzadu kola kolega Marian Ozimek witajac kolegów Mysliwych i ich Malzonki, oraz zaproszonych Gosci w osobach:

 1. Prezesa Rady Okregowej PZL w Zamosciu kolege Miroslawa Kaleniuka.
 2. Przewodniczacego Zarzadu Okregu PZL w Zamosciu kolege Henryka Studnickiego.
 3. Staroste Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwe.
 4. Wójta Gminy Mircze Pana Lecha Szopinskiego.
 5. Komendanta Placówki Strazy Granicznej w Chlopiatynie Pana pplk Franciszka Tymbla.
 6. Komendanta Placówki Strazy Granicznej w Krylowie Pana kpt. Marka Wrony.
 7. Nadlesniczego Nadlesnictwa Mircze kolege Antoniego Michalczuka.
Prezes Marian Ozimek powital takze przedstawicieli Policji, Prezesów kól lowieckich- kol. Jerzego Tyrke z kola Nr.110 "Orlik" i kol. Andrzeja Waska z kola Nr. 71 "Cyranka", oraz malzonki zmarlych kolegów. Po otwarciu uroczystosci glos zabral Przewodniczacy Zarzadu Okregu z Zamoscia kol. Henryk Studnicki, który odczytal komunikat o przyznanych kolegom medalach "Zaslugi Lowieckich" i odznaczeniach "Zasluzony dla Lowiectwa na Lubelszczyznie" i "Zasluzony dla Lowiectwa Zamojszczyzny"
Medal Brazowy Zaslugi Lowieckiej otrzymal kol. Zbigniew Ostanski
Odznaczenie Zasluzony dla Lowiectwa Lubelskiego kol. Jerzy Jasienkiewicz
Odznaczenia Zasluzony dla Lowiectwa na Zamojszyznie przyznano:
- Zlota: kol. Kazimierz Wielosz
- Srebrna: kol. Robert Kaniuga, Witold Banach
- Brazowa: kol. Jan Ciemiega, Slawomir Panasiewicz, Tomek Szumarek, Czeslaw Musial
jubileusz
Medale i odznaczenia wyreczali Prezes Rady Okrgowej i Przewodniczcy Zarzadu Okregu PZL w Zamosciu w asyscie Sekretarza Zarzadu kolegi. Jerzego Tyrki Czlonka Rady Okregowej kol. Janusza Kaniugi i Prezesa Zarzadu Kola kol. Mariana Ozimka . Lowczy okregowy wyreczyl takze pamiatkowa statuetke z brazu koledze Kazimierzowi Wieloszowi za zwyciestwo w Konkursie Redakcji "Brać Lowiecka" pt. "Lisowi stop" sezonie 2009/2010.

      Nastepnie dwóch kolegów nowowstepujacych Marek Mielniczuk i Jaroslaw Pielak zlozyli uroczyste slubowanie mysliwskie, które przyjal lowczy okregowy. Wyreczono takze medale za modelowe trofea rogaczy pozyskane w naszym obwodzie przez mysliwych z Czech czlonków naszego kola, srebro- Lumir Moravec, braz- Jaroslav Holoubec. Nastepnie goscie przekazali na rece Prezesa Zarzadu listy gratulacyjne i prezenty. W kolejnym punkcie spotkania Prezes Marian Ozimek przedlozyl historie kola i problemy dnia dzisiejszego z satysfakcja podkreslajac dorobek kola w zagospodarowaniu obwodów i w zyciu spolecznosci mysliwskiej na Zamojszczyznie.
      Wspomnial zalozycieli kola, a wsród nich kolege Janusza Kaniuge który funkcje lowczego pelni od poczatku przez 35 lat. Wymienil kolegów pracujacych w kolejnych Zarzadach, z podkresleniem roli wieloletniego Prezesa Zarzadu sp. Józefa Kowalczyka Po wystapieniu prezesa sygnalem "posilek" rozpoczela sie piekna biesiada, która przy muzyce zespolu Franka Silnickiego gwarze i daniach mysliwskiej kuchni trwala do switu.Fotorelacja dzieki Pani Lilianie Keller>>> wiecej<<<<

Do naszego koła przystąpiło dwóch nowych członków koledzy Marek Mielniczuk i Jarosław Pielak.

WZC koła w dniu 12.06.2011 roku dokonało zmiany w składzie Zarządu wybierając jednogłośnie na funkcję sekretarza kolegę Mariusza Zeczkiewicza co wynikało z wcześniej złożonej rezygnacji z tej funkcji przez kolegę Tomasza Szumarka. Przyjęto na członka macierzystego naszego wychowanka i byłego stażystę kolegę Mirka Barana, oraz kolegę Marka Iwanickiego dotychczas niestowarzyszonego. W dniu 21.08.2011 r. w osadzie mysliwskiej w Lipowcu, odbylo sie szkolenie kolegów mysliwych I piknik Mysliwski
a po nim, kolo zorganizowalo " I Mysliwski Piknik Rodzinny", na którym odbyl sie konkurs dla dzieci miedzy innymi. rozpoznawania tropów i zwierzyny z tablic pogladowych znajdujacych sie w domku, komunikat z przebiegu pikniku bedzie w Mysliwcu Kresowym. Podczas pikniku, swietowano 70 urodziny lowczego naszego kola Janusz Kaniugi, któremu oprócz zyczen (do których przylaczaja sie wszyscy, którzy nie nogli uczestniczyc w spotkaniu samych sukcesów na niwie lowieckiej) z tej okazji wyreczono okolicznosciowe upominki. Zarzad Okregu dostrzega, ze taka inicjatywa jest inspirujaca i w pelni potrzebna co potwierdzil swoja obecnoscia Przewodniczacy Henryk Studnicki.

         W dniu 26.08.2012 w Osadzie Mysliwskiej Kola w Lipowcu odbylo sie nadzwyczajne walne Zgromadzenie czlonków Kola i szkolenie mysliwych. Po zakonczonym szkoleniu mysliwych rozpoczal sie IIgi Piknik Rodzinny z udzialem zon mysliwych, przyjaciól dzieci wnuków oraz zaproszonych gosci. Goscmi pikniku byli miedzy innymi Eurodeoputowany Ziemi Lubelskiej Pan Arkadiusz Bratkowski wraz z malzonka, Prezes Okregowej Rady Lowieckiej w Zamosciu Kol Miroslaw Kalemiuk z małżonka Kierownik Wydzialu Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Hrubieszowskiego Pan Tadeusz Bodak, wlasciciele gruntów rolnych wspólpracujacych z Kolem z Gospodarstwa Rolnego Hulcze pan Bojar Krzysztof z malzonka i z Gospodarstwa Rolnego Liwcze Pan Leopold Sawicki. Obsluge gastronomiczna zapewnil Dom Weselny pana Jana Kliknij by powiekszyc Romaszko z Mircza a smakowitego pieczonego dzika przygotowali Zofia i Mieczyslaw Szumarkowie. Duzym popytem cieszyly sie nalewki Jubilata czyli Prezesa Kola Mariana Ozimka, który w tym dniu obchodzil 70 urodziny. Z tej okazji otrzymal listy gratulacyjne od Marszalka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana i Starosty Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwy, listy wreczyl mu Tadeusz Bodak. Jubilat Otrzymal takze gratulacje i zyczenia od Prezesa Okregowej Rady Lowieckiej kol. Miroslawa Kalemiuka , Redaktora Naczelnego Mysliwca Kresowego Kol. Janusza Sieka, kolegów mysliwych z Kola "Rogacz" rodziny i przyjaciól. W trakcie pikniku zostal zorganizowany dla dzieci konkurs z wiedzy przyrodniczej i lowieckiej a uczestnicy wynagrodzeni slodyczami. Zorganizowano takze zawody strzeleckie z wiatrówki przygotowal kolega z czech Lumir Morawiec z Karwiny dla mezczyzn, kobiet i mlodziezy. Nagrodami byly 3 medale pamiatkowe z kolekcji Prezesa Kola. Uczestnicy pikniku przy dobrej pogodzie, znakomitych potrawach podlewanymi wysmienitymi nalewkami muzyce i spiewie biesiadowali do samego wieczora. Wszyscy z radoscia oczekiwali udzialu w przyszlorocznym pikniku a wiec do zobaczenia jeszcze w wiekszym gronie za rok. >>>>>Wiecej w Galerii<<<<<<

A w roku 2012 dołączyli do nas Koledzy Sławomir Umer i Stanisław Kupiec, którzy ukończyli staż i zdali egzamin. W 2012 roku nasze Koło przystąpiło do akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i rozpoczęło współprace z Zespołem Szkół w Hulczu. W dniu 19 stycznia 2013 roku z inicjatywy Prezesa Koła "Rogacz" i przy udziale Prezesów Kół Hrubieszowskich "Łosia", "Orlika", "Szaraka", "Bażanta" i Tomaszowskiego "Sokoła" zorganizowany został I- szy Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski w Domu Weselnym "Jaśko" w Mirczu z którego dochód w kwocie ponad 9000 zł przekazano pogorzelcom rodzinie Wochów z Radostowa.

          W dniu 8 lutego 2014 roku w domu weselnym Jaśko w Mirczu bawiło się ok 150 gości na II Kresowym Charytatywnym Balu Myśliwskim. Zebrano około 10 000 zł które przekazno na chore dzieci z pow. hrubieszowskiego i tomaszowskiego .Bal zorganizowały koła łowieckie: "Orli" "Łoś" "Cichy Bór" "Szarak" "Bażant" "Rogacz" "Sokół" "Cyranka" pod patronatem starosty hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy i przewodniczacego Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu Nenryka Studzińskiego. Wśród gości znależli się wójtowie Mircza Lech Szupiński i Krynic Janusz Bałabuch, zastepca burmistrza Tomaszowa Lubelskiego Tadeusz Wagner, myśliwi leśnicy i ich przyjaciele. Aukcję przekazanych przedmiotów przeprowadziły przedstawicielki stowarzyszenia "Aktywni". Wystąpili sygnaliści myśliwscy z ZSL w Biłgoraju i Zespół Artystyczny "Fermata" z Telatyna.

Więcej w Galerii

Zima 2014 roku dała o sobie znać niska temperatóra, duże opadu śniegu, aby pomóc zwierzynie przetrwać ten tródny okres , została zorganizowana akcja dokarmiania zwierzyny w lesie Tuczapskim w rozwózce paszy Uczestniczyli Mieczysław Szumarek, Sławomir Umer i Zbigniew Ostański, mimo trudnych warunków atmosferycznych, wiał silny wiatr który potęgował odczycie chłodu, całość działań zakończyła się sukcesem. Następna rozwózka karmy została zaplanowana pod koniec tygodnia.
      Warunki pogodowe dopiero 02.02.2014 pozwoliły na rozwózkę karmy do pozostałych części obwodu. W dokarmianiu uczestniczyli koledzy: Umer Sławomir, Cybulski Jarosłw,Giza Adam, Ostański Zbigniew, Szumarek Mieczysław, Szumarek Tomasz wraz z synem Michałem, Łuczak Waldemar. We wtorek 3 lutego zakończono dokarmianie zwierzyny w całym obwodzie, dostarczono karmę do Turkowic i Wronowic. Uczestniczyli w niej kolega Banach Witold i Zbigniew Ostański. Więcej zdjęć w galerii

       Dostaliśmy od Kol. Janusza Sieka kilka zdjęć z II Kreowego Charytatywnego Balu Myśliwskiego i umieściliśmy je w Galerii.

       W dniu 31 maja 2014 roku odbyliśmy coroczne Walne Zebranie Członków Koła, w którym uczestniczyło 33 myśliwych i 2 stażystów. Na początku zebrania Prezes Marian Ozimek poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w ostatnim okresie członków koła Dominika Wojtacha (honorowy członek ), Teresy Ozimek i Pawła Ciemięgi.
Przystępując do realizacji porządku obrad, Prezes na podstawie listy obecności stwierdził ich prawomocność i zaproponował wybór przewodniczącego i sekretarza tj. kolegów Grzegorza Sokołowskiego i Sławomira Umer. Wyżej wymienieni zostali wybrani jednogłośnie.Zarówno w sprawozdaniu zarządu i komisji rewizyjnej, także w dyskusji dokonano aktualnej oceny gospodarce łowieckiej i finansach koła. Szczególną uwagę zwrócono na stratę bilansową w kwocie 19706 zł, która wynikała z wysokich bo aż 15000 zł wypłat za szkody, zakup urządzeń i środków odstraszających dziki w kwocie 8454 zł, a także z bardzo niskich cen skupu a zwłaszcza dzików (prawdopodobnie w wyniku zmowy cenowej). Na ujemny wynik finansowy miało także wpływ ograniczenie polowań na okres prawie pół roku w/z z wystąpieniem wścieklizny lisów na obydwu obwodach, prawie w całości na obwodzie 319 i w ponad połowie na obwodzie 276. W dalszej części obrad WZC udzieliło jednogłośnie absolutorium poszczególnym członkom zarządu i zatwierdziło projekt budżetu koła na rok 2014/2015.
W projekcie budżetu zaplanowano stratę bilansową w kwocie 6700 zł co wynika ze wzrostu wysokości tenuty dzierżawnej w/z z budową strzelnicy myśliwskiej. Zebrani omówili również założenia organizacyjne jubileuszu 40 - lecia koła planowane na jesień 2014 roku. W punkcie wolne wnioski Prezes odczytał List- prośbę Kolegi Zdzisława Zalewy wieloletniego członka koła o skreślenie go z listy członków koła, zawierający także podziękowanie dla zarządu i kolegów myśliwych za wieloletnią życzliwą współpracę. Treść listu i Kolegi Zdzisława Zalewy w kole zostały przyjęte i ocenione gorącymi brawami zebranych. Po zakończonym WZC odbył się IV Rodzinny Piknik Myśliwski, który ze względu na pogodę przeniesiony został do domku myśliwskiego. Wśród gości byli między innymi Eurodeputowany Pan Arkadiusz Bratkowski. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu Kolega Henryk Studnicki, prof. dr hab. Jan Jachymek, nasze żony, dzieci i przyjaciele myśliwych. Przed rozpoczęciem biesiady Prezes Marian Ozimek wręczył naszym sympatykom odznaki 90 - lecia PZŁ Panu A. Bratkowskiemu, prof. dr hab. Janowi Jachymek, paniom Janinie Kaniudze i Zofii Szumarek. Mimo złej pogody odbył się konkurs strzelecki z wiatrówki, a zwycięzcy tradycyjnie otrzymali medale z kolekcji Prezesa koła. Biesiada przy kominku, pieczonym dziku przygotowanym przez kolegów Aleksandrę i Marka Kopeć, grochówce Witolda Żołnierczyka, bigosie Marii i Jerzego Jakubiaków oraz akordeonie Prezesa w znakomitej atmosferze trwała do późnych godzin wieczornych o czym świadczy kilka załączonych zdjęć
Zaproszeni a nieobecni mogą tylko żałować i w przyszłym roku naprawić błąd.

Jubileuszu 40 - lecia Koła

          Jubileusz czterdziestolecia istnienia, Koło Łowieckie nr 14 „Rogacz” w Hrubieszowie obchodziło uroczyście 22 listopada 2014 roku. Jubileusz rozpoczęła msza święta koncelebrowana za zmarłych członków koła w kościele garnizonowym w Hrubieszowie przez księdza prałata Bronisława Buckiego i ksiądza prałata ppłk Andrzeja Puzona, który w wygłoszonym kazaniu docenił pracę myśliwych na rzecz ochrony polskiej przyrody. W Zajeździe „U Chłopa” w Hrubieszowie-Lipicach odbyła się część oficjalna i bal myśliwski. Wśród zaproszonych i przywitanych goście byli: Mirosław Kaleniuk-prezes ORŁ, Henryk Studnicki-łowczy okręgowy, kapelan ks. prałat Bronisław Bucki, gen. bryg. Ryszard Jabłoński - były dowódca I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, starosta hrubieszowski Józef Kuropatwa, naczelnik Wydziału Rolnictwa Starostwa Hrubieszowskiego-Tadeusz Bodak, nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze-Antoni Michalczuk, dyrektor Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie-Zofia Laskowska, notariusz z Hrubieszowa-Stanisław Mielniczuk, Lech Szopiński-były wójt Mircza, Janusz Siek i Liliana Keller-redaktorzy „Myśliwca Kresowego”, Zenon Kukułowicz-długoletni instruktor ZO PZŁ w Zamościu. Sąsiadujące koła łowieckie reprezentowali: „Orlika” w Hrubieszowie prezes Jerzy Tyrka, „Cyrankę” w Tomaszowie Lubelskim prezes Andrzej Wosiek i łowczy Wiesław Golemba, „Cichy Bór” w Modryńcu prezes Lucjan Grabarczuk i łowczy Tadeusz Marzec, „Szaraka” w Strzyżowie prezes Zbigniew Pączkowski i łowczy Tadeusz Lenard, „Sokoła” w Tomaszowie Lubelskim prezes Stanisław Wójcik i łowczy Witold Chwedun, „Łosia” w Dołhobyczowie skarbnik Waldemar Wiśniewski i wicełowczy Krzysztof Mazur, „Lisa” w Tomaszowie Lubelskim przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Kliknij i powiększ Mirosław Karawański i „Basiora” w Jarosławcu łowczy Ryszard Kotowski. Po powitaniu gości i myśliwych, prezes koła Marian Ozimek przedstawił bogatą historię koła, które powstało w grudniu 1974 roku i wydzieliło się z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie. Założycielami koła byli: Jan Ostański, Wiesław Misiak, Janusz Józef Kaniuga, Jan Dul, Mieczysław Szumarek i Zdzisław Strupieniuk. W dalszej części uroczystości jubileuszowej prezes ORŁ Mirosław Kaleniuk i łowczy okręgowy Henryk Studnicki odznaczyli medalami krajowymi i odznakami okręgowymi, koło i myśliwych koła „Rogacz”: Ponadto Mieczysław Szumarek otrzymał medal „Król Polowania” i statuetkę za największą ilość trofeów medalowych uzyskanych w 40-leciu koła. Ślubowanie myśliwskie Kamila Błaszczuka, Piotra Jarczaka i Waldemara Łuczaka. przyjął Mirosław Kaleniuk w asyście Mariana Ozimka, który pasował fryców kordelasem. Następnie zaproszeni goście wręczyli jubilatom okolicznościowe prezenty oraz gratulowali dotychczasowego dorobku hodowlano-organizacyjnego. Łowczy okręgowy Henryk Studnicki wskazał na bardzo dobrą atmosferę i koleżeństwo w kole, na dorobek organizacyjny: pierwszy domek myśliwski w okręgu, organizację pikników rodzinnych oraz charytatywnych balów myśliwskich. Bardzo sympatycznych zachowań wobec uczestników spotkania jubileuszowego było wiele. Wszystkie panie przy powitaniu otrzymały czerwone róże od przedstawicieli zarządu koła oraz laurki z wierszem prezesa Mariana Ozimka. Goście na pamiątkowych pocztówkach otrzymali podziękowania i życzenia od zarządu oraz noże myśliwskie z jubileuszowym grawerunkiem. Jubileuszowy wiersz „Twój Myśliwy” dla naszych kochanych pań recytował prezes koła Marian Ozimek:

Wstaje w ciemności cichutko
Po drodze będzie jadł śniadanie
Dba by wiatr drzwiami nie trzasnął
By Cię nie zbudzić Kochanie
Wraca zmęczony wieczorem
Synek co czekał już zasnął
I opowiada przygodę
Jaką miał w lesie o brzasku
Rzadko bo zakaz
Lecz czasem z ust jego zapachnie wódka
To wspomnij słowa czardasza
No i pocałuj Malutka
Gdy znowu zjawi się późno
Nie patrz na niego ze złością
Pamiętaj! Ty jesteś Pierwszą
A knieja drugą Miłością
Przy smakowitym jadle, nalewkach, bardzo udana zabawa myśliwska trwała do godziny piątej rano, do czasu zakończenia występu zespołu muzycznego. Zadowoleni, najedzeni i wytańczeni powróciliśmy do domów. Do galerii 40-lecie koła "Rogacz"
Tekst i zdjęcia Liliana Keller i Janusz Siek

          Polowanie Wigilijne w dniu 21 grudnia 2014 rozpoczęło się przy osadzie w Lipowcu odegranym sygnałem "Zbiórka myśliwych" . Samo polowanie przy całkiem dobrej pogodzie było raczej symboliczne, zwierzyna była widziana w każdym miocie ale uchodziła nie strzelana. Mogła później w paśniku spożyć pozostawiony opłatek. Po zakończonych pędzeniach po odegraniu przez Prezesa M Ozimka sygnału "Koniec polowania" i "Posiłek" w domku myśliwskim przy choince i iskrzącym kominku połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Wśród wigilijnych potraw spożywano m.in. znakomicie przygotowanego karpia dostarczonego z własnych stawów przez kolegę Andrzeja Gromulskiego. Także uroczyście w dniu 11.01.br. zakończono sezon polowań zbiorowych na dziki. Na zbiórce przed osadą w Lipowcu prezes M. Ozimek powitał syganałem "Zbiórka myśliwych" i serdecznymi słowami myśliwych koła, gości i naganiaczy. W kilku miotach spotykano dziki, sarny, łosie i lisy ale ostateczny wynik był skromny jeden dzik i jeden lis na rozkładzie, którym prezes odegrał sygnały, odegrał także sygnał na "Cześć króla polowania" którym został kolega Jarosław Cybulski. Łowczy Janusz Kaniuga królowi polowania wręczył medal. Wręczył także jednemu z gości koledze Pawłowi Perychowi z Karwiny znaczek 90 lecia PZŁ. Sygmałem "Posiłek" prezes M. Ozimek zaprosił wszystkich na poczęstunek, na którym szczególnie smakował dzik przygotowany przez Aleksandrę i Marka Kopeć, którzy byli gośćmi polowania.
Więcej zdjęć w Galerii Koła

          W dniu 7 lutego 2015 roku w Domu Weselnym "Jaśko" w Mirczu odbył się III Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski zorganizowany przez komitet organizacyjny składający się z prezesów ośmiu kół łowieckich okręgu zamojskiego kolegów:

 1. Lucjana Grabarczuka- k.ł. nr 42 "Cichy Bór"
 2. Romana Maluty - k.ł. nr 41 "Łoś"
 3. Zbigniewa Pączkowskiego -k.ł. nr 40 "Szarak"
 4. Jana Stanisławczuka - kł. nr 43 "Bażant"
 5. Jerzego Tyrkę- k.ł. nr 110 "Orlik"
 6. Stanisława Wójcika- k.ł. nr 65 "Sokół"
 7. Andrzeja Wośka- k.ł. nr 71 "Cyranka"
 8. Mariana Ozimka- k.ł. nr 14 "Rogacz"
       Tak jak w latach ubiegłych patronat honorowy nad balem sprawowali; Pan Józef Kuropatwa - Starosta hrubieszowski i kolega Henryk Studnicki - Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu. Patronami medialnymi przedsięwzięcia był "Tygodnik Zamojski" i "Myśliwiec Kresowy" . Szczegółowe problemy logistyczne związane z przygotowaniem imprezy rozwiązywał zespół roboczy w składzie: Adam Giza i Mariusz Zeczkiewicz ( k.ł. "Rogacz") , Tadeusz Wagner - k.ł. "Sokół" , Piotr Kopera - k.ł. "Łoś" , Jan Romaszko - (k.ł. "Bażant"), Aneta Środa (Stowarzyszenie Aktywni z Przewodowa) i Marian Ozimek -Przewodniczący komitetu organizacyjnego). Na apel komitetu organizacyjnego oprócz w/w kół, które przekazały dziczyznę na potrawy menu zostało wzbogacone gulaszem z jelenia ufundowany przez Sp. z. o.o. "KANWIL" z Dębicy skupującą dziczyznę na naszym terenie i dzikiem pieczonym przez kolegę Michała Wierzchowskiego ( k.ł. "Cyranka") a przygotowanym przez Aleksandrę i Marka Kopeć (k.ł. "Szarak"). Liczne instytucje, koła łowieckie, myśliwi oraz inne osoby prywatne przekazały organizatorom wiele darów rzeczowych, które w trakcie balu zostały wystawione na aukcję. Byli to m.in.: Starostowie hrubieszowski i tomaszowski - Panowie Józef Kuropatwa i Jan Kowalczyk, Burmistrzowie Tomaszowa Lubelskiego - Wojciech Żukowski, miasta Łaszczowa -Cezary Girgiel, miasta Tyszowce - Mariusz Zając, Wójtowie Gmin: Mircze - Marta Małyszek, Dołhobyczowa- Grzegorz Drewnik, Nadleśniczowie Nadleśnictw: Mircze - Antoni Michalczuk, Tomaszowa Lub. - Antoni Rzeźnik, Firma ,,MAKAMA,, Korzeniowscy z Opola, Prezes Rady Okręgowej i Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu koledzy Mirosław Kaleniuk i Henryk Studnicki.
       Bal rozpoczął się powitaniem gości sygnałem myśliwskim "Zbiórka myśliwych" odegranym przez kol. Mariana Ozimka, który następnie w kilku zdaniach podkreślił znaczenie tego myśliwskiego charytatywnego przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności i w imieniu komitetu organizacyjnego balu powitał patronów honorowych i wszystkich gości. Następnie głos zabrał Starosta hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa, który podziękował organizatorom i braci myśliwskiej za zorganizowanie już trzeciego balu i za wzorową działalność kół łowieckich na terenie powiatu. Również kolega Henryk Studnicki serdecznie podziękował organizatorom i gościom balu za zbiórkę środków na pomoc potrzebującym dzieciom i poinformował zebranych, że myśliwski bal charytatywny został wpisany w kalendarz cyklicznych imprez propagujących łowiectwo organizowanych przez Zarząd Okręgowy w Zamościu. Kolega Marian Ozimek dziękując obecnym na balu, którym wręczono pamiątkowe znaczki wybite z okazji 90-lecia powstania PZŁ, a byli to: Pan Starosta Józef Kuropatwa, Pan Stanisław Mielniuczuk ( Sędzia, Notariusz z Hrubieszowa) , Pan Mirosław Sobczuk (dyrektor Zespołu Szkół w Hulczu), Pani Aneta Środa ( Stowarzyszenie ,,Aktywni,, z Przewodowa) i Pan Robert Kopera ( Rolnik, Przedsiębiorca z Dołhobyczowa). Bal rozpoczęto walcem z filmu "Noce i Dnie" a do tańca jako pierwsi ruszyli patroni honorowi z małżonkami. Wielka atrakcja balu był występ Zespołu solistów Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa, ten trwający około godziny przepiękny, o bardzo wysokim poziomie artystycznym koncert został przez uczestników balu nagrodzony gromkimi oklaskami na stojąco, a przez organizatorów pięknym koszem czerwonych róż. W dalszej części balu odbyła się aukcja darów, która sprawnie i dużym wdziękiem prowadzili kolega Tadeusz Wagner, Pani Aneta Środa i Pani Mariola Rzyp.
         Po zakończeniu aukcji i spożyciu smakowitych dań goście chętnie odwiedzali stół myśliwski z wyrobami z dziczyzny, nalewkami organizatorów i wielką atrakcją - Zestawem biesiadnym "Bagienne Opary" na którym dominował "Syrop Selekcjonera - Ryk Jelenia" . W znakomitej atmosferze myśliwi i ich goście przy muzyce zespołu "Styl" z Hrubieszowa bawili się aż do świtu. Wielką radością organizatorów był nie tylko nastrój balu, koncert solistów i liczny udział bo 140 gości, ale końcowe rozliczenie biletów i aukcji gdy okazało się że na pomoc chorym i biednym dzieciom będzie można przekazać 9 028 zł. Warto zaznaczyć , że łącznie z dwoma poprzednimi balami myśliwi zamojszczyzny poprzez Stowarzyszenie "Aktywni" przekazali potrzebującym dzieciom prawie 30 tysięcy zł. Komitet organizacyjny z całego serca dziękuje Darczyńczom i Uczestnikom balu. Do zobaczenia za rok, a teraz kilka fotografi z Balu

Na górę strony